בניית אתר לעדיאל

עיצוב ובניית אתר לרו״ח עדיאל עטיה להתרשמות מהאתר: http://bscard.co.il/adiel/